Shinola - Timepieces


 1. SKU 20183140-sdt-007620917
  Shinola The Runwell Automatic 45mm
 2. SKU 20183139-sdt-005010787
  Shinola The Vinton 38mm

  $550.00
 3. SKU 20183135-sdt-007620731
  Shinola The Vinton 32mm

  $650.00
 4. SKU 20183134-sdt-000015370
  Shinola The Vinton 32mm

  $575.00
 5. SKU 20178578-sdt-000009970
  Shinola The Birdy 34mm

  $525.00
 6. SKU 20172979-sdt-005010791
  Shinola The Runwell 41mm

  $595.00
 7. SKU 20172978-sdt-000009877
  Shinola The Runwell 41mm

  $595.00
 8. SKU 20169380-sdt-001396343
  Shinola The Lake Ontario Monster Automatic 43mm
 9. SKU 20161945-sdt-006452321
  Shinola The Vinton 38mm

  $550.00